Retouren & Garantie

Retourbeleid

U kunt binnen 30 dagen na ontvangst van alle* artikelen die u bij ons in de webshop gekocht heeft een retourmelding maken, indien onbeschadigd en redelijkerwijs mogelijk verpakt in originele verpakking. Indien producten door uw toedoen schade hebben opgelopen, dat stellen wij u aansprakelijk voor waardevermindering. Dit is immers een wettelijk vastgestelde regel met betrekking tot verkopen op afstand. Heeft u binnen 30 dagen geen gebruik gemaakt van het herroepingsrecht, dan vervalt dit recht. De kosten welke het retour zenden met zich meebrengt zijn te allen tijde voor rekening van de koper. De meeste artikelen kunnen niet met de reguliere, particuliere post worden verstuurd, houd rekening met gemiddelde verzendkosten van € 15,-. In geval van ophalen door onze eigen service zullen kosten in rekening gebracht worden tot een maximum van €50,- afhankelijk van product en afstand.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wij hebben de voorkeur dat u retourzendingen door middel van ons retourenformulier aanmeldt, zodat wij weten dat uw artikel retour komt. U ontvangt bericht op het e-mailadres dat u in het formulier vermeldt.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, of op andere wijze aan ons kenbaar heeft gemaakt dat u de overeenkomst herroept dient u binnen 30 dagen de producten te retourneren.

U kunt ook een email sturen naar info@bogarden.nl waarin u de vragen uit het retourenformulier beantwoordt. U mag een artikel ook zonder aanmelding retourneren. Bij voorkeur kunt u het ingevulde retourenformulier toevoegen aan uw pakket.

Retouradres
Bogarden buitenmeubilair
Bedrijfsweg 7
5061 JX Oisterwijk

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

* Uitgezonderd producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk).

Garantiebepalingen
Bogarden heeft service en garantie hoog in het vaandel staan. Niet alleen in de fysieke winkel, maar natuurlijk ook online. Om hieraan te kunnen voldoen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Meestal is onze nazorg niet nodig, maar in die gevallen waarin dat anders is, staan wij graag voor u klaar.Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, mag u ervan uitgaan dat het een kwalitatief hoogwaardig product is. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie en is bij Borek en Max & Luuk 2 jaar.

Onze garantie:

  • Een garantietermijn van 2 jaar
  • De garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop
  • Het product is bij ons aangeschaft 
  • De door ons extra aangeboden garantie doet niks af aan de wettelijke garantie

Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over de het product, de verzending, de afhandeling van uw bestelling of de manier waarop wij u te woord hebben gestaan, dan kunt u over deze afhandeling een klacht indienen.
U kunt uw klacht indienen door onderstaand formulier in te vullen. We willen u vragen de originele factuurgegevens en ,indien mogelijk, een digitale foto waarop de klacht duidelijk zichtbaar is toe te voegen. Op deze manier kunt u binnen 48 uur een inhoudelijke reactie van ons ontvangen en proberen we de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.
U ontvangt een kopie van het bericht op het e-mailadres dat u in het formulier vermeldt.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Op de website vindt u meer informatie hierover. Daarnaast kunt u ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR), u kunt uw klacht bij het ODR indienen, door hier te klikken. U wordt doorverwezen naar de Europese website van het ODR.